Koleżanki i koledzy!
Trudne pytania ... med. – to projekt który w swoim założeniu powinien rozwijać się przy współpracy specjalistów z dziedziny alergologii, pulmonologii i innych pokrewnych kierunków medycyny.
Ma on na celu
1/ konsolidację środowiska specjalistów
2/ rozpowszechnienie wiedzy spełniającej kryteria GMP i EBM
3/ upowszechnianie korzystania z baz medycznych
4/ zachęcenie do publikowania artykułów w prasie medycznej
5/ i wszelkie inne podniebne cele ułatwiające wzlatywanie
 
Realizacja tych założeń odbywa się poprzez:
1/ spotkania , których inauguracja nastąpiła w maju tego roku w pałacu Wojanów, a każde następne spotkanie odbywać się będzie w innym pałacu Kotliny Jeleniogórskiej, - mam ich kilka
2/ tworzeniu wykładów przez uczestników spotkania – w których będą oni ustosunkowywali się do zadanych „trudnych pytań”.
3/ publikowaniu artykułów które będą starały się przedstawić dyskusję w czasie spotkania oraz oceniać ją w stosunku do omawianych materiałów z prasy fachowej lub baz medycznych
4/ promowanie nowoczesnych trendów zgodnych z GMP i EBM w środkach masowego przekazu np. TVN Med
 
Julek Bokiej
 
 
XV Spotkanie: www.trudnepytaniamed.pl
17-18 marca 2018 - Pałac Staniszów  koło Jeleniej Góry   ZAPRASZAMY

 

XIV Spotkanie: www.trudnepytaniamed.pl
1-2 kwietnia 2017 - Pałac Staniszów  koło Jeleniej Góry.